Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
1 0949.078.078 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 30,100,000 Đặt sim
2 0939.389.689 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 20,100,000 Đặt sim
3 0909141888 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 12,500,000 Đặt sim
4 01279.234567 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thuỷ 12,100,000 Đặt sim
5 0949.800.008 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Kim 12,100,000 Đặt sim
6 0949.33.22.11 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Mộc 12,100,000 Đặt sim
7 09.44.99.10.10 Trạch Hỏa Cách (革 gé) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 12,100,000 Đặt sim
8 0949.11.22.11 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Mộc 12,100,000 Đặt sim
9 094.359.68.68 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Kim 12,100,000 Đặt sim
10 0939.838.878 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 12,100,000 Đặt sim
11 093.789.7890 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 12,100,000 Đặt sim
12 0949.45678.6 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thuỷ 9,100,000 Đặt sim
13 0939.116111 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Mộc 9,100,000 Đặt sim
14 0907211888 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Kim 8,500,000 Đặt sim
15 0963988898 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 8,500,000 Đặt sim
16 0939.632.888 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 8,100,000 Đặt sim
17 0969.02.86.86 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thuỷ 8,100,000 Đặt sim
18 0989.57.39.79 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 8,100,000 Đặt sim
19 0929.456787 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Thuỷ 8,100,000 Đặt sim
20 0949.392.392 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 7,100,000 Đặt sim
21 0936343999 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 6,900,000 Đặt sim
22 0970107888 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Kim 6,500,000 Đặt sim
23 0993.24.79.79 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
24 0995.122.999 Địa Sơn Khiêm (謙 qiān) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
25 0994.78.7999 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
26 0993.49.5999 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
27 0995.19.2999 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
28 0995.178.999 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
29 0995.138.999 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
30 0997.113.999 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
31 0995.113.999 Địa Sơn Khiêm (謙 qiān) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
32 0914.18.39.79 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
33 0123456.10.10 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Mộc 6,100,000 Đặt sim
34 01279.65.6666 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thuỷ 6,100,000 Đặt sim
35 0949.45678.5 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Kim 6,100,000 Đặt sim
36 0939.818881 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 6,100,000 Đặt sim
37 0939.66.8883 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 6,100,000 Đặt sim
38 0939.34.43.34 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Hoả 6,100,000 Đặt sim
39 0939.73.2345 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Hoả 6,100,000 Đặt sim
40 0963.25.39.79 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
41 096.68.097.68 Phong Thủy Hoán (渙 huàn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Thuỷ 6,100,000 Đặt sim
42 0928.789.000 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 6,100,000 Đặt sim
43 0995.39.86.86 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Thổ 5,100,000 Đặt sim
44 0996.567896 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Thuỷ 5,100,000 Đặt sim
45 09.47.47.0777 Địa Lôi Phục (復 fù) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Thuỷ 5,100,000 Đặt sim
46 0905.168.283 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Kim 5,100,000 Đặt sim
47 09.8888.99.52 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 5,100,000 Đặt sim
48 0965861686 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Thuỷ 4,800,000 Đặt sim
49 0949.360.555 Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,100,000 Đặt sim
50 0949.357.555 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Kim 4,100,000 Đặt sim